Przekroczyliśmy już liczbę 30 punktów patrolowych na terenie Polski. Dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie! Przygotowujemy materiały na kolejny odcinek video. Powinien pojawić się pod koniec miesiąca...
Wylatowo Przypadki obserwacji UFO Jak prawidłowo filmować UFO? Szukamy! To nie UFO! Patrol UFO Kontakt
Wybierz temat

Ostatnio zaobserwowane!

Poszukujemy świadków !
Skontaktuj się z nami.

UFO ALARM na YouTube

Pogrupowane video YouTube

UFO ALARM !

Zobacz nas na FACEBOOKu


Patrole UFO 23-27 marca Mazury!

     W ostatnim czas zostajemy zasypywani doniesieniami o świetlnych obiektach na niebie. Zainteresowanie i chęć współdziałania w wyjaśnieniu tego zjawiska jest tak duże, że postanowiliśmy działać wspólnie. Na spotkaniu ze świadkami tych obserwacji w Płońsku ruszyliśmy z inicjatywą stworzenia grup rozmieszczonych na terenie Polski, które w momentach nasilenia obserwacji będą automatycznie informowane o doniesieniach przez naszych sympatyków. Do tego celu stworzony został między innymi nowy email: patroleufo@gmail.com.

Email tylko dla bieżących powiadomień!
patroleufo@gmail.com
Na ten adres email proszę przesyłać wiadomości tylko z informacją o bieżących, akurat zaobserwowanych zjawiskach! Wiadomość zostanie przekierowana automatycznie na wiele innych adresów, do osób patrolujących z nami różne obszary w Polsce

    Najbliższa akcja odbyła się 23-27-go marca 2019 roku. Planujemy kontynuować takie zorganizowane obserwacje w przyszłości. Szukamy ludzi z całej Polski, aby powiększyć i uszczelnić nasz rejon obserwacji. W tej chwili mamy już kilkanascie takich grup. Ich lokalizację pokazuje mapka poniżej. Chętni na współpracę z nami proszenie są o kontakt info@wylatowo.org.pl.

Mapka Patroli

     Mapka będzie aktualizowana sukcesywnie, jak pojawiać się będą nowe grupy. Każda grupa będzie powiadamiana automatycznie o nowych obserwacjach i będzie mogła je weryfikować w swoich lokalizacjach.

Organizatorem akcji jest:

logo ntv   NTV - Janusz Zagórski (niezależnatelewizja.pl)
     
Ufo Alarm   kanał YouTube i Facebook UFO ALARM (wylatowo.org.pl)

Spotkanie Płońsk    Fragmenty spotkania w Płońsku. NTV - Janusz Zagórski prezentuje cześć nagrań ze spotkanie, gdzie świadkowie zgodzili się upublicznić te informacje i opowiadają o obserwacjach obiektów, które w ostatnim czasie i nie tylko były widziane w tym rejonie.

   Informacja dla naszych sympatyków. Jak najlepiej zgłaszać informacje o niezidentyfikowanych obiektach na email patroleufo@gmail.com?     Po pierwsze należy to zrobić jak najszybciej, a informacja najlepiej jak zawierałaby następujące informacje - posłużę się tutaj przykładowym tekstem:

     Będąc (na ulicy.., w budynku przy ul..., w samochodzie na trasie...) widziałem z tego miejsca obiekt patrząc w kierunku (na północ, północny-wschód..., miasta ..., komina fabryki..., itp.), który był (metaliczny...  ciemny..., jasny...., itp.).
     Szacuję, że był on oddalony ode mnie (x metrów, x km), a unosił się na wysokości (x metrów, x km). Obiekt nie poruszał się/poruszał się w kierunku (tu podać kierunek lub coś charakterystycznego w terenie) z szybkością (helikoptera..., samolotu... zdecydowanie szybciej niż samolot).
     Podczas obserwacji obiekt (rozdzielił się..., połączył się..., zmienił kolor..., przestał świecić..., powiększył się..., itp.)
    Widziałem jak obiekt na końcu (schował się za horyzontem..., zniknął nagle..., w oddalił się i zanikał powoli..., wygasł nagle..., zmniejszył się..., odleciał z niezwykłą szybkością..., itp.)
     Obserwacja trwała (napisać ile minut).

     Poniżej prezentujemy aktualną na dzień 20-ty marca mapkę z naniesionymi obserwacjami z okolic Mazur, cała lista ma 110 pozycji:

mapka obserwacji


Stat.: | 247763 |2|7|28|93| | Copyright © 2005 wylatowo.org.pl; kontakt tel.: +48 525523526; info@wylatowo.org.pl | Aktualizacja: 2019.07.30