Mamy już około 20-tu punktów patrolowych w Polsce ... 17-go czerwca 2024 r. w Płocku zarejestrowano obiekt - kula, która leciała na niebie w dzień (po 18 -tej). Zdecydowanie ponizej chmur. Mamy nagranie, ale szukamy więcej świadków...
Wylatowo Przypadki obserwacji UFO Jak zgłosić obserwcję UFO? Szukamy! To nie UFO! Patrol UFO Kontakt
Wybierz temat

Ostatnio zaobserwowane!
-> 2024.06.17 godz. 18:30 Obiekt w dzień - Płock
-> 2024.03.11 godz. 22:30 Niewiady-Mazurach
-> 2022.10.27 godz. 13:58 Warszawa-Tarchomin
-> 2022.07.28 godz. 12:00 jezioro Orzyc, Mazury
-> 2022.07.26 godz. 1:00 Wałbrzych
-> 2022.07.20 godz. 7:00 Kluczbork, kierunek na południe
-> 2022.01.04 godz. 17:00 Joniec, Królewo
-> 2021.12.06 godz. 01:00 Nakło Nad Notecią - kierunek Występ
więcej szczegółów...
---------------------------------------
Poszukujemy świadków !
Skontaktuj się z nami.

UFO ALARM na YouTube

Pogrupowane video YouTube

UFO ALARM !

Zobacz nas na FACEBOOKu


Historia witryny

    W styczniu 2005 roku w Mogilnie doszło do spotkania zaproszonych przez Adama Piekuta przedstawicieli środowiska naukowego z pasjonatami i organizacjami zajmującymi się różnego rodzaju niewyjaśnionymi zjawiskami. Uczestnikami byli m. in.: Krzysztof Napieralski, Hubert Chwiałkowski, Zygfryd Świerkowski, Tadusz Filipczak, dr Jan Szymański, Adam Piekut, Rafał Luksztedt, dr Maciej Szanser, dr Piotr Piszczek, Piotr Piliczewski. W trakcie spotkania odbyła się wielogodzinna dyskusja, dotycząca planowania badań "wylatowskiego fenomenu", której wynikiem było powołanie nieoficjalnego ugrupowania CKB. Inicjatorem utworzenia takiej formacji był dr Jan Szymański z Wrocławia.

dr Jan Szymański - absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego (biolog). Doktorat bronił na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Krakowie. Autor eksperymentu z czujnikami elektromagnetycznymi rozmieszczonymi na wylatowskich polach.

    Początkowo strona istniała pod nazwą: Centrum Koordynacji Badań (CKB) i działała przy mogileńskiej Fundacji Rozwoju Regionów i Przedsiębiorczości, której przedstawicielem jest Rafał Lukstaedt. 

    Strona ta miała za zadanie być wizytówką i zaproszeniem wszelkich osób i organizacji a przede wszystkim naukowców, do próby podejścia w sposób naukowy, do występujących w okolicy Wylatowa niewyjaśnionych zjawisk. Na stronach miały być informacje o tym, kto i w jakim zakresie zajmuje się bieżącymi badaniami. Jedną z podstawowych zasad CKB jest jawność informacji. Ustaliliśmy, że niedopuszczalne jest ukrywanie lub zniekształcanie faktów i relacji.

    Strona działał kilka miesięcy, po czym na kolejnym spotkaniu w dniu 23.04.2005 roku przyjęto parę istotnych zmian. Uczestnicy: Sławomir Stopczyński, dr Piotr Piszczek, Rafał Lukstaedt, Hubert Chwijałkowski, Zygfryd Świerkowski, Adam Piekut, Miłek Olejnik, Ewaryst Żyłkowski, Janusz Zagórski, dr Jan Szymański, Piotr Ciuka uzgodnili, że początkowo przyjęta nazwa CKB nie jest do końca adekwatna do tego jakie działania prowadzić będą jej członkowie. Przyjęto, że grupa zajmować się będzie działalnością informacyjną i patrolowaniem pól, a poszczególne grupy badawcze i indywidualni naukowcy sami decydować będą o sposobie działań w celu przeprowadzenia badań. Nazwa CKB została zatem zmieniona na WYLATOWSKIE CENTRUM INFORMACJI (WCI). Takie posunięcie miało również na celu ograniczenie ilości osób, które wiedzieć będą o szczegółach badań (rodzaju i miejscu zainstalowania czujników itp.), co zwiększy bezpieczeństwo ewentualnego działania "sabotażowego".

    Wspólnym celem badaczy pozostało jednak kwestia zabezpieczenia pól przed dewastacją, kradzieżą czy niszczeniem zainstalowanych tam urządzeń. Ważną sprawą pozostało również zabezpieczenie obszaru badań po pojawieniu się piktogramu. Te zadania spełnić miała powołana przez WCI -> SŁUŻBA PATROLOWA (SP). Składać się miała ona z grupy ludzi "wydelegowanych" przez grupy ufologiczne i wolontariuszy. Patrole miały być prowadzone przez 24 godz./dobę. W czasie dnia, kiedy do Wylatowa przyjeżdżać będą osoby chcące poznać tutejszy fenomen, WCI pełnić miało rolę punktu informacyjnego. Przygotowane miały być ulotki informacyjne, zawierające również uwagi o sposobie postępowania na obszarze badań i ewentualnych zagrożeniach wynikających z niestosowania się do zaleceń.

 

   Jak widać z powyższych założeń, cele były ambitne, jednak z ich realizacją nie było łatwo. W trakcie trwania sezonu 2005 roku wiadomo było, że zadań tych nie uda się spełnić. Przyczyn było wiele. Brakowało czasu i sprzętu. Problem był przede wszystkim z ilością osób, których liczba była nie wystarczająca do np. zorganizowania całodobowych patroli. Poza tym sezon 2005 był wyjątkowy, gdyż piktogramy długo nie pojawiały się w Wylatowie, a za to 25 km od Wylatowa (Młyny) kręgi pojawiały się niemal codziennie. To znacznie rozpraszało organizację i powodowało, że cześć osób zajmowała się tamtejszymi piktogramami.

    Nie chce tutaj szukać usprawiedliwień, jednak pomysł stworzenie "Służby Patrolowej" również nie został dokończony. Patrole oczywiście były, ale polegało to na "pospolitym ruszeniu", a nie na systematycznym, ciągłym pilnowaniu pól przez wydzielone osoby.

   

    Sezon w roku 2006 też nie wniósł nic nowego aby można spełnić przyjęte założenia. Pojawiły się te same problemy z brakiem ludzi i czasu. Przeznaczenie strony zostało zatem w 2007 roku zmienione. do połowy roku 2012 prezentowane były tu przypadku obserwacji UFO z Polski, Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Ze względu na trudności techniczne i brak zgody świadków na publikację niektórych materiałów, dokumentacje zostały wycofane, ale nadal są opracowywane i archiwizowane.


Stat.: | 393996 |1|18|4|221| | Copyright © 2005 wylatowo.org.pl; kontakt tel.: +-48 525523526; info@wylatowo.org.pl | Aktualizacja: 2024.06.17